Monthly: December 2018

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวทายาทเด็กหลอดแก้วรายแรกของไทย

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2530 ประเทศไทยมีเด็กหลอดแก้วคนแรกเกิดขึ้น โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นความสำเร็จเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และวันนี้เด็กหลอดแก้วแต่งงานมีครอบครัวและให้กำเนิดบุตรแล้ว นายปวรวิชญ์ ศรีสหบุรี อายุ 31 ปี คือผู้ที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้ว โดยหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเติบโตขึ้นมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเด็กทั่วไป วันนี้ภรรยาของนายปวรวิชญ์ ได้ให้กำเนิดทารกเพศชาย น้ำหนักแรกคลอด 3,223 กรัม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคลอดบุตรที่บิดาเป็นเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย ตอกย้ำให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก เจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้รู้สึกกังวลว่าจะมีลูกได้หรือไม่ ถึงวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเด็กหลอดแก้ว ก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติ ปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์…

Read more

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.