เรื่องราวความสำเร็จและความประทับใจของเรา

 

ขอขอบคุณครอบครัวถาวรวิสุทธิ์สกุล ที่ได้ให้เกียรติและไว้ใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าโปรแกรม IVF และขณะตั้งครรภ์

คุณแม่และครอบครัวดีใจอย่างมากกับความสำเร็จ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง คุณแม่ได้เตรียมควาพร้อมดูแลตัวเล็กในครรภ์กับทีมแพทย์ของเรา

คุณแม่เป็นคนสวย น่ารัก อารมณ์ดี ตั้งแต่เข้าโปรแกรม จนขณะตั้งครรภ์ ที่สำคัญความสวยคุณแม่ไม่ได้ลดลงเลย ส่งผลให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่น่ารักและอารมณ์ดี

ขอให้ครอบครัวถาวรวิสุทธิ์สกุล มีความสุขมากๆค่ะ
Author: suphap.don

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.