บุคลากรทุกคนในคลินิกนวบุตรสยาม ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovacs ครบ 2 เข็ม

บุคลากรทุกคนในคลินิกของเรา ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovacs ครบ 2 เข็ม ตามมาตรฐานการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จำนวน 21 ราย
และรอฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็ม 2 อีก 1 ราย เรามีภูมิคุ้มกันหมู่(Herd immunity 100%) และพนักงานทุกคน ได้ตรวจหาเชื้อโควิด #ผลตรวจ Not detected ทุกราย เรามีความมั่นใจในการให้บริการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการที่คลินิกของเรา
ดูผลการตรวจได้ที่  คลินิกนวบุตรสยาม Nawabutr Siam IVF Clinic… Read more
บุคลากรทุกคนในคลินิกของเรา ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovacs ครบ 2 เข็ม ตามมาตรฐานการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จำนวน 21 ราย
และรอฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็ม 2 อีก 1 ราย เรามีภูมิคุ้มกันหมู่(Herd immunity 100%) และพนักงานทุกคน ได้ตรวจหาเชื้อโควิด #ผลตรวจ Not detected ทุกราย เรามีความมั่นใจในการให้บริการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการที่คลินิกของเรา
Author: Nawabutr Siam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.