Slide background
คลินิกนวบุตร สยาม

นวบุตรสยามคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เปิดทำการทุกวัน 9.00-20.00 น.
โทร 02-252-5226-9
11111Slide thumbnail
22222Slide thumbnail
33333Slide thumbnail
44444Slide thumbnail

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ


        คู่สมรสที่มีบุตรยากทุกรายควรได้รับการตรวจเชื้ออสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การตรวจเชื้ออสุจิประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จำนวน การเคลื่อนที่และรูปร่างของเชื้ออสุจิ โดยทางห้องปฏิบัติการของคลินิกนวบุตรสยาม มีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย การเตรียมตัวเพื่อเก็บตรวจเชื้ออสุจิ
(1) งดการหลั่งเชื้ออสุจิ 3-7 วัน
(2) หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 2-5 วัน
(3) หากท่านทานยาหรือวิตามิน ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Nawabutr-work-SA


 

nawaburt-work-SA2


Comments are closed.

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.