Slide background

คลินิกรักษาเพื่อการมีบุตร

คลินิกนวบุตร สยาม

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น19 (อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายในสยามสแควร์)

โทร 02-252-5226-9

Slide background
คลินิกนวบุตร สยาม

นวบุตรสยามคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เปิดทำการทุกวัน 9.00-20.00 น.
โทร 02-252-5226-9

Nawabutr Siam

โทร 02-252-5226-9

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ


        คู่สมรสที่มีบุตรยากทุกรายควรได้รับการตรวจเชื้ออสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การตรวจเชื้ออสุจิประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จำนวน การเคลื่อนที่และรูปร่างของเชื้ออสุจิ โดยทางห้องปฏิบัติการของคลินิกนวบุตรสยาม มีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย การเตรียมตัวเพื่อเก็บตรวจเชื้ออสุจิ
(1) งดการหลั่งเชื้ออสุจิ 3-7 วัน
(2) หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 2-5 วัน
(3) หากท่านทานยาหรือวิตามิน ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Nawabutr-work-SA


 

nawaburt-work-SA2


Comments are closed.

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.